Květen 2010

Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy

23. května 2010 v 12:03 | Nela
          V období nenávisti proti židům, poprosili židé o pomoc moudrého Rabína Lewa. Ten vyslechnul jejich problémy a sám zjistil, že má stejné potíže jako ostatní. Proto se Rabín Lew začal modlit dlouho do noci, aby ho ve snu napadla dobrá rada, jak lidem pomoci. Když usnul, měl sen. Ve snu se mu objevil nápis a na něm bylo napsáno, aby stvořil z hlíny golema - postavu podobnou člověku. Golem pak bude ochraňovat židy před nepřáteli.
           Druhé ráno, když se rabín probudil, dal ihned zavolat svého zetě a jednoho ze svých žáků. Řekl jim svůj sen, ke kterému bude potřebovat čtyři živly: zemi,vodu,oheň a vzduch. Rabín byl vzduch, jeho zeť zastupoval oheň a žák zastoupil vodu. Čtvrtým živlem - zem, bude místo, kde golema stvoří. Šli za město na břeh Vltavy, kde bylo dostatek vlhké hlíny. Rabín vytvaroval z hlíny postavu podobnou člověku a sedmkrát obešel golema a
odříkával pár slov. Sedmkrát golema obešel také rabínův zeť a jeho žák. Poté vsunul rabín golemovi do úst šém, kterým golema probudil k životu. Golem slyšel,rozuměl, ale neuměl mluvit. Rabín zavedl golema do svého domu. Své ženě ale neřekl celou pravdu a pověděl jí, že ho potkal cestou domů. Dal mu práci jako sluhovi synagógy a ženě důrazně vysvětlil, aby golema nepoužívala k domácím pracím. Golem dostal své místo v domě a čekal s prázdnýma rukama na další příkazy Rabína Lewa.

hl. postavy : Rabín Lew - moudrý a poctivý kněz s nadpřirozenými schopnostmi
                   Golem - postava vytvarovaná z hlíny, která měla za úkol chránit Židy před nepřáteli

téma knihy : Židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy od Eduarda Petišky.

ukázka : ,,Uhnětli jsme tě z hlíny, a vdechli jsme ti život, abys chránil židy před nepřáteli a před pronásledováním. Budeš bydlit v mém domě a budeš plnit mé rozkazy. Vykonáš všechno, co ti rozkážu, i kdybych tě poslal třeba do ohně, i kdybych ti přikázal vrhnout se z věže, i kdybych tě poslal do mořských hlubin.''